Yenisey River cruises: stops along the river

Stops along the Yenisey River chart

   

 Distance, km

 Stops 

0

Krasnoyarsk 

413

Yeniseysk  (OPTION 3)

435

Podtyosovo

685

Yartsevo

795

Vorogovo

889

Bor

1023

Bakhta

1070

Chulkovo

1122

V. Imbatskoye

1272

Vereshagino

1295

Baklanikha

1399

Kostino

1450

Turukhansk

1562

Goroshikha

1579

Kureika

1744

Igarka   (OPTION 1)

1895

Potapovo

1989

Dudinka (OPTION 2)

2099

Ust’-Port

2132

Kazantsevo

2167

Karaul